เกี่ยวกับเรา

AI Builders เป็นโครงการสำหรับน้องๆมัธยมต้น-ปลาย ที่สนใจสร้างผลงานโดยใช้เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

โครงการ AI Builders ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 จากความร่วมมือระหว่าง VISTEC/VISAI และ Central Retail Digital เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / AI) ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย ที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาโครงงานที่ใช้ทักษะในด้านนี้เพื่อประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

ผู้สนับสนุน 2023: PMU-B, DELL, OSKAI, VISAI, Krungsri Nimble

ผู้สนับสนุน 2022: VISAI, Krungsri Nimble, AWS, AIA, DELL และ Central Digital

ทีมงานผู้จัด: VISAI, Cengral Digital, Mahidol University

เราได้เห็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการนำทักษะการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI / ML), การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น สร้างความโดดเด่นในการสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ทำงานวิจัย รวมถึงสร้างชุดข้อมูลและโมเดลแบ่งปันให้กับชุมชนนักพัฒนา

ทำเนียบเกียรติยศและผลงานนักเรียนในอดีต

ผลงานตีพิมพ์

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสามารถอ่านผลงานตีพิมพ์ของโครงการได้ที่นี่ โดยทางโครงการ AI Builders ได้รับคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์จากงานประชุมวิชาการ IEEE International Conference on Engineering, Technology & Education (TALE) ปี ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา

คณะผู้จัดงาน

คณะผู้จัดงาน AI Builders มาจากหลากหลายสาขาทั้งมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชา เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนระหว่างโครงการ นอกจากนั้นยังมีคณะผู้จัดที่ช่วยจัดการงานอีกด้วย

และจากอีกหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ