ข้อพึงปฎิบัติ

สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ AI Builders เราเน้นการทำงานเป็นทีมและการช่วยเหลือกันมากกว่าการแข่งขัน เราจึงเขียนข้อพึงปฏิบัติสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการไว้ด้านล่าง

การสื่อสารและการปฏิบัติตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากน้องๆที่เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายโรงเรียน หลายหลายพื้นเพ และอาจะมีการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสื่อสารและการปฏิบัติตัวที่ดีจึงจำเป็นมากๆ น้องๆ ควรทำตามข้อปฏิบัติด้านล่าง

 • พูดจาและปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ
 • ระวังการใช้ภาษาที่ดูถูกดูหมิ่นเพื่อนร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ภาษา ฐานะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระวังการใช้คำหยาบหรือคำไม่สุภาพ
 • ไม่ก่อกวน สร้างความวุ่นวาย หรือหาเรื่องเพื่อนๆและผู้สอนในโครงการ
 • เป็นมิตรกับเพื่อนๆ ในโครงการ ไม่แบ่งพรรคพวกระหว่างการเข้าโครงการ
 • ไม่สร้างบรรยากาศแข่งขันในชั้นเรียน เนื่องจากเราไม่ได้ให้เกรดหรือให้คะแนนใดๆ ในการเรียน เราหวังว่าน้องๆ ทุกคนในโครงการจะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้งาน ไม่ได้นำไปแข่งขัน
 • ช่วยเหลือเพื่อนๆในโครงการ เนื้อหาบางส่วนอาจจะยาก นอกจากถาม mentor ได้แล้ว น้องๆยังสามารถปรึกษาเพื่อนๆในโครงการได้เช่นกัน

การสื่อสารกับอาจารย์หรือ mentor ในโครงการ

 • พูดจากับอาจารย์และ mentor ด้วยความเคารพ
 • สามารถพูดคุยเป็นกันเองได้ แต่ระวังการใช้คำหยาบหรือไม่สุภาพ
 • ตั้งใจฟัง และถามคำถามซ้ำได้ถ้าไม่เข้าใจ
 • รับฟังความคิดเห็นจาก mentor ไม่ใช้ท่าทีหุนหัน กระแทกกระทั้น และแย้งได้ถ้าเห็นต่าง

เราอยากจะให้น้องๆเข้ามาเรียนด้วยความสนุกและแบ่งปันไอเดียกัน ถ้ามีใครเรียนแล้วรู้สึกกดดัน สามารถแจ้งคณะผู้จัดงานหรือ mentor ได้เสมอถ้ามีปัญหา

สำหรับผู้ที่ ไม่ ปฏิบัติตามหรือทำให้เพื่อนๆนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกไม่ดี เราอาจจะมีการเชิญมาพูดคุย แต่ถ้าในที่สุดยังแก้ปัญหาไม่ได้ อาจจะไม่สามารถให้น้องมีส่วนร่วมในโครงการต่อไปได้

ข้อปฎิบัตินี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และอาจะเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เราพบการปฎิบัติที่ไม่ดีต่อเพื่อนๆ นักเรียนร่วมโครงการ

หมายเหตุ ข้อพึงปฎิบัตินี้เขียนโดยอ้างอิงจาก Neuromatch Academy (NMA) Summer School