สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 5

Deep Learning เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ดังนั้นเราจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบจากโมเดลที่เราสร้างด้วย เรามีความตระหนักในฐานะนักพัฒนาเพียงพอแล้วหรือยังว่า สิ่งที่เราพัฒนาสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้?

จริยธรรม (Ethics) คือ อะไร

 • หลัก หรือ มาตรฐาน ของการกระทำที่ถูกต้อง และ ไม่ถูกต้อง เป็นหลักการที่ชี้แนะว่าเราควรจะทำอะไร ไม่ควรทำอะไร
 • การศึกษา และ พัฒนาหลักจริยธรรมในแต่ละบุคคล

ปัญหาเชิงจริยธรรมด้านต่างๆ

กระบวนการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบ

 • เป็นเรื่องปกติที่จะมีความผิดพลาด (error) ในข้อมูล
 • Algorithm หรือ Software ก็สามารถมี bug ได้เช่นกัน (ความผิดพลาดในเชิง software)
 • กรณีศึกษา: ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช้ software เพื่อพิจารณางบประมาณในส่วนของประกันสุขภาพ จากการตรวจสอบของ The Verge พบว่าในเมือง Arkansas มีผู้ได้รับผลกระทบถูกตัดงบประมาณประกันสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย เบาหวาน (diabetes) และ ภาวะพิการทางสมอง (celebral palsy) สาเหตุมาจากความผิดพลาดในการนำ algorithm มาใช้ “What Happens When an Algorithm Cuts Your Healthcare”
 • เราควรจะมีกระบวนการสำหรับตรวจสอบ software และ การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือไม่

Feedback loops

 • จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อโมเดลกำหนดข้อมูลที่จะถูกนำมาใช้ฝึกโมเดลในรอบถัดไป จากผลลัพธ์การทำนายในรอบปัจจุบัน?
 • ทิศทางที่โมเดลทำนาย หรือแนะนำ จะยิ่งส่งผลต่อการทำนาย หรือแนะนำในอนาคต ให้มาในทิศทางเดิมเรื่อยๆ จากข้อจำกัดในตัวเลือก หรือผลลัพธ์ในการทำนาย หรือแนะนำในแต่ละครั้ง เช่น บน Facebook ยิ่งเราดู หรือ กด like กับเนื้อหาประเภทไหนเยอะๆ ก็จะยิ่งได้เนื้อหาลักษณะนั้นมาบน news feed จะเกิดอะไรขึ้นหากเราเริ่มเข้าไปบริโภคข้อมูลที่เป็นเพียงการคาดเดา และถูกจงใจสร้างมาเพื่อชวนเชื่อ และ สร้างความแตกแยก?
 • กรณีศึกษา: ระบบแนะนำวิดีโอของ Youtube ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานดูวิดีโอ และใช้งานอยู่บน platform นานๆ ยิ่งผู้ใช่้งานมีประวัติการดูวิดีโอประเภทใดประเภทหนึ่งมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้รับวิดีโอแนะนำประเภทนั้นมากเท่านั้น สามารถทำให้เกิดพฤติกรรมติดได้ นอกเหนือจากนี้ วิดีโอที่ได้รับความนิยม และถูกแนะนำมากๆ ก็จะยิ่งได้รับความนิยม เนื่องจาก YouTube ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของวิดีโอทั้งหมดได้ ในบางครั้งวิดีโอเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ การคาดเดา หรือ ทฤษฎีสมคบคิด ก็เป็นได้ ซึ่งก็มีโอกาสที่ระบบแนะนำวิดีโอจะแนะนำวิดีโอเหล่านี้กับคนจำนวนมาก เกิดการบริโภคข้อมูลผิดๆ และนำไปสู่ความขัดแย้งได้ “YouTube Unleashed a Conspiracy Theory Boom. Can It Be Contained?”
 • กรณีศึกษา: เด็กผุ้หญิง 10 ขวบ และเพื่อนของเธออัพโหลดวิดีโอที่พวกเขาเล่นกันที่สระน้ำในสวนหลังบ้านลง YouTube และ ไม่กี่วันถัดมา ยอด view ของวิดีโอดังกล่าวก็ขึ้นไปถึง 400,000 ทำให้ผู้ปครองของเด็กตกใจ และ แปลกใจเป็นอย่างมาก หลังจากการตรวจสอบจึงพบว่า วิดีโิดังกล่าวถูกแนะนำให้กับกลุ่มที่มีรสนิยามทางเพศกับเด็ก (paedophile) “On YouTube’s Digital Playground, an Open Gate for Pedophiles”
 • กรณีศึกษา: Evan Estola lead machine learning engineer บริษัท Meetup ตัดสินใจไม่ใช้ เพศ​ ของผู้ใช้งานมาเป็นตัวแปรในระบบแนะนำ tech meetup ให้กับผู้ใช้งาน เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ชายมักจะให้ความสนใจกับ meetup ประเภทนี้มากกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว หากมีการนำ เพศ​ มาเป็นตัวแปรในโมเดลสำหรับแนะนำ tech meetup ก็จะยิ่งทำให้โมเดลแนะนำ tech meetup ให้ผู้หญิงน้อย และส่งผลให้ผู้หญิงเข้าร่วม tech meetup น้อยลงไปอีก และ เกิดเป็น feedback loops ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าร่วม tech meetup น้อยลงไปเรื่อยๆ

Bias

 • กรณีศึกษา: Dr. Latanya Sweeney พบว่าโฆษณาใน Google ที่แสดงขึ้นมาเวลาค้นหาด้วยชื่อของคนผิวดำ จะมีลักษณะเอนเอียงไปในทางเสนอแนะว่าบุคคลนั้นมีประวัติอาชญากรรม ในขณะที่ถ้าค้นหาด้วยชื่อคนผิวขาว โฆษณาจะค่อนข้างเป็นกลางมากกว่า “Discrimination in Online Ad Delivery”
 • Historical bias: ความเอนเอียงที่ฝังรากอยู่ในประวัติศาสตร์ เช่น การแบ่งแยกเชื้อชาติ และ สีผิว ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม หากเรานำเอาข้อมูลที่มีความไม่เท่าเทียมนี้อยู่มาใช้ ก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันต่อไป
 • กรณีศึกษา: COMPAS Algorithm ที่ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกา สำหรับตัดสินจำคุก หรือประกันตัวจำเลย ถูกตรวจสอบโดย Propulica และพบว่ามีแนวโน้มในการตัดสินจำคุกคนผิวดำมากกว่าคนผิวขาว อย่างมีนัยสำคัญ “Machine Bias-Risk Assessments in Criminal Sentencing
 • กรณีศึกษา: กลุ่มนักวิจัยจาก MIT ทำการศึกษาความแม่นยำของระบบจำแนกเพศผ่านการตรวจสอบใบหน้า ในกลุ่มสีผิวต่างๆ พบว่าความแม่นยำในการจำแนกเพศของผู้หญิงที่มีผิวสีอยู่ในระดับต่ำ เมืื่อเทียบกับความแม่นยำในการจำแนกเพศในกลุ่มอื่นๆ หรือตัวเลขความแม่นยำโดยรวมที่ถูกใช้ในการรายงานประสิทธิภาพของระบบ
 • Measurement bias: สิ่งที่เราวัดมีความเอนเอียง หรือไม่ หรือข้อมูลที่เราเก็บมามีความเอนเอียงไปยังประชากรเพียงบางกลุ่มจากทั้งหมดหรือไม่
 • กรณีศึกษา: จากการศึกษาโมเดลทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) จากประวัติการตรวจโรคของคนไข้ ของ Sendhil Mullainathan และ Ziad Obermeyer โดยอ้างอิงจากโมเดล ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทำนายว่าจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่
  • Prior stroke
  • Cardiovascular disease
  • Accidental injury
  • Benign breast lump
  • Colonoscopy
  • Sinusitis อย่างไรก็ตาม มีเพียงสองปัจจัยแรกเท่านั้นที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจริงๆ ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ เป็นเพียง correlation กับการมาตรวจโรคของอาการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ของคนไข้ที่มีสิทธิ์ หรือมีความสามารถเข้าถึงการรักษาเท่านั้น ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคแต่อย่างใด (“Does Machine Learning Automate Moral Hazard and Error”)[https://scholar.harvard.edu/files/sendhil/files/aer.p20171084.pdf]
 • Aggregation bias: ข้อมูลสามารถถูกนำมาสรุปเชิงสถิติจนสูญเสียความสัมพันธ์ หรือข้อมูลที่สำคัฐระหว่างตัวแปรไปได้
 • Representation bias: ในกรณีที่ไม่มีความ balance ระหว่าง class ในข้อมูล ML โมเดลจะยิ่งขยายความไม่ balance ระหว่าง class นี้ ในผลการทำนายมากขึ้นไป

Disinformation

 • Disinformation ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือ ข่าวปลอม (fake news) เท่านั้น แต่รวมไปถึงการใช้ข้อมูลที่มีความจริงบางส่วน ที่ถูกนำมาวางในบริบทผิดๆ หรือปะปนกับข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลเกินจริง เพื่อให้เกิดความสับสน และขัดขวางการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้รับสาร ก็ได้ เช่น การใช้ account ปลอมเพื่อพยามสร้างอิทธิพล หรือกระแสในการแสดงความคิดเห็น ให้เกิดการเห็นตาม เพราะความคิดเห็นของเราสามารถถูกชักจูงโดยพฤติกรรมหมู่ได้เสมอ
 • นอกเหนือจากนี้ เรายังสามารถใช้ Deep Learning ในการสร้างข้อความ หรือรูปภาพ ที่เสมือนจริงขึ้นมาได้ ทำให้เราต้องระมัดระวังรูปแบบการนำไปใช้ที่ผิดๆ หรือหวังผลประโยชน์แฝง
 • แนวทางแก้ปัญหาทางหนึ่งที่ถูกเสนอ ได้แก่ การสร้าง Digital Signature สำหรับยืนยัน และรับร้องเนื้อหา จากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น “How Will We Prevent AI-Based Forgery?”

ทำไมเราต้องสนใจปัญหาเชิงจริยธรรม

 • ในฐานะ data scientist เราจะสนใจเพียงแค่การ optimize โมเดลให้ได้ค่า metric ที่ดีเท่านั้นหรือไม่? หรือเราควรสนใจด้วยว่าโมเดลจะถูกนำไปใช้เพื่อใคร อย่างไร และจะส่งผลกระทบอะไรหรือไม่?
 • กรณีศึกษา: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 IBM พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับติดตามจำนวนคนยิว และ กลุ่มอื่นๆ ที่ถูกฆ่าในค่ายกักกัน ให้กับกลุ่ม Nazi รวมถึงจัดสรรการดูแลอุปกรณ์ (maintenance) และ สอนการใช้งาน (training) ในกรณีดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์เหล่านี้ ควรมีส่วนรับผิดชอบกับการนำไปใช้งานในลักษณะนี้หรือไม่? จะมีความแตกต่างอะไรหรือไม่ ถ้านักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ตั้งคำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้ และปฏิเสธการพัฒนาที่นำไปสู่การนำไปใช้ที่ผิดๆ

การระบุ และจัดการปัญหาเชิงจริยธรรม

ขั้นตอนการจัดการกับปัญหาเชิงจริยธรรม

วิเคราะห์ project ที่ทำอยู่

ตั้งคำถามเหล่านี้กับ project ที่ทำอยู่
- เราทำสิ่งที่ควรทำอยู่ จริงหรือไม่?
- ข้อมูลมี bias อะไรอยู่บ้าง?
- สามารถตรวจสอบ code และ ข้อมูล เพื่อป้องกัน หรือแก้ไข bug/ error ได้ไหม?
- metric เช่น accuracy/ error rate มีความแตกต่างกันใน target กลุ่มต่างๆ หรือไม่?
- accuracy ของ baseline เป็นอย่างไร?
- กระบวนการแก้ปัญหาเมื่อมีการร้องเรียน หรือเกิด bug/ error หลังจากโมเดลถูกใช้งานแล้ว มีขั้นตอนอย่างไร?
- ทีมผู้สร้างมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหน? ## วางขั้นตอนจัดการกับปัญหาเชิงจริยธรรม - Markkula Center ได้จัดทำหลักปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาเชิงจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมไปถึง การตรวจสอบหาปัญหา และความเสี่ยง, การขยายวงผู้รับผิดชอบกับปัญหาเชิงจริยธรรมให้ครอบคลุม, และการพิจารณาความเสี่ยงจากกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรือสามารถใช้ประโยชน์จาก project ในทางที่ไม่ถูกต้อง ["An Ethical Toolkit for Engineering/Design Practice"](https://www.scu.edu/ethics-in-technology-practice/ethical-toolkit/) ## สร้างทีมที่มีความหลากหลาย - โดยปกติเรามักจะหาคนที่มี background คล้ายๆ กับเรามาร่วมทีม หรือทำ project ร่วมกัน ด้วยความเข้ากันได้ และ การมี bias กับลักษณะนิสัย หรือพื้นฐาน ที่คล้ายกับเรา อย่างไรก็ตามการที่ทีมขาดความหลากหลาย มักจะทำให้เกิดความเสี่ยงจากการมองข้ามจริยธรรมในรูปแบบคล้ายๆกัน ทำให้ความคิดเห็นและการตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียว ## การใช้นโยบาย และการควบคุม หรือ กฏเข้าช่วย - นอกเหนือจากขั้นตอนการจัดการปัญหาเชิงจริยธรรมที่ยกมาก่อนหน้านี้แล้ว การวางนโยบาย และข้อบังคับ ก็มีส่วนสำคัญในการจัดการกับปัญหาเชิงจริยธรรมอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะเมื่อมีการกำหนดโทษ​ หรือค่าปรับ (financial penalty) ก็สามารถเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการวางนโยบาย หรือการแก้ไขปัญหาเชิงจริยธรรมได้ ["Facebook hiring hundreds to comply with hate speech law"](https://thehill.com/policy/technology/361722-facebook-opens-second-german-office-to-comply-with-hate-speech-law)

ตอบคำถามท้ายบทได้ที่ aiquizzes

เขียนวันที่: February 25, 2021