ปฐมนิเทศ AI Builders 2024

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โครงการ AI Builders 2024

แนวทางของโครงการ AI Builders

 1. substance over test scores and certificates; สิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ดีที่สุด (และมีประโยชน์ในชีวิตจริงมากที่สุด) คือการสร้างโมเดล machine learning ที่แก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่คำพูด, คะแนนสอบ หรือ certificates ใดอย่างที่เขาหลอกลวง; แทบไม่เคยมีงานระดับโลกที่ไหนถามหาเกรด โรงเรียนที่จบ หรือ certificates อะไรทั้งนั้นสำหรับงาน machine learning; หากคุณทำงานอุตสาหกรรม คุณค่าของคุณคือประโยชน์ทางธุรกิจที่งานของคุณสร้าง หากคุณทำงานวิจัย คุณค่าของคุณคือประโยชน์ทางวิชาการของงานวิจัย
 2. methodology over tools; เราจะใช้ framework ไหน tool อะไร ไม่สำคัญเท่าความเชี่ยวชาญในวิธีการแก้ปัญหา framework หรือ tool อาจเปลี่ยนทุกปี แต่วิธีการแก้ปัญหาไม่ได้เปลี่ยนบ่อยขนาดนั้น เราอาจจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ machine learning ด้วย fastai แต่ในที่สุดเราอาจจะใช้เครื่องมืออื่นที่เหมาะกับโครงงานเรามากกว่าก็ได้
 3. execution over ideas; ใครก็มีไอเดียได้ แม้เราจะคิดว่าไอเดียเราเจ๋งขนาดไหน (ความลับ: ทุกคนคิดว่าไอเดียตัวเองเจ๋งกว่าใครเสมอ) ความเป็นจริงก็คือมันไม่มีประโยชน์หากไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้
 4. follow the golden rule; ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมโครงการและ mentor อย่างที่คุณอยากให้พวกเขาปฏิบัติกับคุณ;ข้อพึงปฏิบัติ
 5. there is no stupid questions; เรามาจากหลากหลายพื้นฐาน บางคนอาจจะเคยทำอะไรมามากหรือน้อยกว่าคนอื่น แต่สิ่งที่เรามีร่วมกันคือเป้าหมายในการเรียนรู้ ไม่มีคำถามใดง่ายเกินไปที่จะถาม และวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมทาง
 6. sharing is caring; ชุดข้อมูลเปิดและโปรแกรม open source คือสาธารณูปโภคพื้นฐานของสังคม โค้ดทุกบรรทัด-ข้อมูลทุกชิ้นที่เราสร้างขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้ใครนำไปพัฒนาสังคมต่อไปได้อย่างไม่รู้จบ เหมือนที่ NLP ภาษาไทยอาจจะพูดได้ว่าถูกวางรากฐานด้วยงาน open source ของ wannaphong

การประเมินโครงงานเพื่อจบการศึกษา

AI Builders จะออกใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งโครงงานได้คะแนนอย่างน้อย 70 จาก 100 คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น และห้ามได้ 0 คะแนนในข้อใดข้อหนึ่ง

 1. problem statement; เหตุผลในการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ/ชีวิตประจำวันด้วย machine learning - 15 คะแนน
 2. metrics and baselines; การให้เหตุผลเชื่อมโยงการแก้ปัญหากับตัวชี้วัดที่เลือก / การวัดผลเทียบกับวิธีแก้ปัญหาในปัจจุบัน - 15 คะแนน
 3. data collection and cleaning; การเก็บและทำความสะอาดข้อมูล - 15 คะแนน
 4. exploratory data analysis; การทำความเข้าใจข้อมูล - 20 คะแนน
 5. modeling, validation and error analysis; การทำโมเดล, ทดสอบโมเดล และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของโมเดล - 20 คะแนน
 6. deployment; การนำโมเดลไปใช้แก้ปัญหาจริง - 15 คะแนน

งานที่ต้องส่งเพื่อรับการประเมิน

 1. Notebooks และ scripts ใน github
 2. บล็อกใน Medium.com อธิบายโครงงาน
 3. นำเสนอผลงานกับกรรมการ
 4. 🆕 เขียนโพสต์สรุปผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโพสต์ Facebook ความยาว 100-200 คำ (ดูตัวอย่างได้ทางเพจ Facebook AI Builders)

เนื่องจาก AI Builders เป็นโครงการที่สร้างขึ้นด้วยอาสาสมัครและเงินบริจาค mentor/TA ทุกท่านมีหน้าที่การงานและภารกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับพวกเราทุกคน ดังนั้นโครงการจะพิจารณาโครงงานของผู้เรียนที่เข้าร่วม Office Hour อย่างสม่ำเสมอเท่านั้น (ขาดไม่เกิน 2 ครั้ง)

งานที่ต้องส่งสำหรับผู้ที่สำเร็จโครงการและต้องการเข้าร่วม AI Builders Showcase

🆕 จัดทำ poster ขนาด A1 โดยใช้ template ที่ทางทีมงานจัดให้หรือจัดทำเอง เพื่อใช้ในการนำเสนอในวัน AI Builders Showcase วันที่ 13 กรกฎาคม 2024 โดยวิดีโอและ template จะอัพโหลดเพิ่มเติมที่ github.com/ai-builders/presentations/

กิจวัตรประจำสัปดาห์

 1. ดูวิดีโอบทเรียนประจำสัปดาห์จาก ai-builders/curriculum
 2. หากมีข้อสงสัยส่งคำถามเพื่อให้ทีมงานตอบในคาบได้ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
 3. ทุกเย็นวันพุธ จะมีคาบเรียนออนไลน์กันใน #Lounge เวลา 19:00 - 20:30
 4. 🆕 (งานกลุ่ม) จัดทำ Short Knowledge sharing เพื่อแชร์ความรู้เกี่ยวกับคอนเซปต์หรือโค้ดเกี่ยวกับ Machine learning, AI เช่น แชร์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Machine learning โดยมี demo หรือโค้ดการใช้งานประกอบ

Machine Learning Tasks

ประเภท Machine Learning ที่นิยมและรองรับโดยบทเรียนในโครงการ; ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกทำโครงงานที่เกี่ยวกับโมเดลประเภทดังต่อไปนี้ (หรือประเภทอื่นๆตามแต่ปรึกษากับ mentor) ดูไอเดียโครงงานได้จาก: AI Builders showcase

 1. Images - ข้อมูลรูปภาพ
  1.1 image classification - แยกแยะรูปภาพ (หมา/แมว ชนิดต้นไม้ ชนิดรถยนต์ ฯลฯ)
  1.2 object detection - จับและแยกแยะสิ่งของในรูปภาพ (เลขทะเบียนรถ หน้าคน ตัวคน ฯลฯ)
  1.3 image segmentation - แยกแยะแต่ละ pixel ในรูปภาพ (pixel ที่เป็นถนน เซลล์มะเร็ง ฯลฯ)
  1.4 image generation - สร้างรูปภาพ (สร้างรูปตัวการ์ตูน สร้างหน้าคน ฯลฯ)
 2. Texts - ข้อมูลข้อความ
  3.1 sequence classification - ทำนายว่าข้อความเป็นประเภทไหน (ดี/แย่ ดาวรีวิว ประเภทข่าว ฯลฯ)
  3.2 token classification - ทำนายว่าแต่ละ “คำ” ในข้อความเป็นประเภทไหน (คำนาม/สรรพนาม/กริยา สถานที่/ชื่อบุคคล/ตัวเลข ฯลฯ)
  3.3 question answering - หาคำตอบของคำถามจากบริบท
  3.4 information retrieval- ค้นหาข้อความ (ค้นหาสินค้า จับคู่ประโยค ฯลฯ)
  3.5 text generation - สร้างข้อความ (แต่งเพลง แต่งนิยาย เขียนโฆษณา ฯลฯ)
  3.6 automatic speech recognition - เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ
 3. Tabular Data - ข้อมูลตาราง
  2.1 recommendation - แนะนำสิ่งของ (สินค้า หนังสือ ภาพยนต์ ฯลฯ) จากข้อมูลในอดีต (การซื้อขาย การรับชม ฯลฯ)
  2.2 cross-sectional prediction - ทำนายจากข้อมูลตาราง (ทำนายว่าลูกค้าจะคลิกโฆษณาหรือไม่ ทีมฟุตบอลทีมไหนจะชนะ ฯลฯ)
  2.3 time-series forecasting - ทำนายจากข้อมูลอนุกรมเวลา (ราคาหุ้น ยอดขายรายวัน ฯลฯ)
เขียนวันที่: February 22, 2024