รายละเอียดการลงทะเบียนปี 2024

โครงการ AI Builders 2024 ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง VISTEC, Central Retail Digital โดยในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก 425degree เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / AI) ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย ที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาโครงงานที่ใช้ทักษะในด้านนี้เพื่อประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการลงทะเบียนปี 2023

โครงการ AI Builders 2023 ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง VISTEC, VISAI, Central Digital, บพค., DELL, กลุ่ม OSK Artificial Intelligence, และ Krungsri Nimble เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / AI) ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย ที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาโครงงานที่ใช้ทักษะในด้านนี้เพื่อประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

สรุป AI Builders 2022

AI Builders 2022 ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อย เราได้จัดงานแสดงผลงานขึ้นที่หอศิลป์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมี คณะผู้จัดโครงการ และ Sponsors ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมเข้าฟังการนำเสนอไอเดียในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยผู้มีผู้มาเข้าชมงานมากมายเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกับโปรเจกต์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บรรยากาศจะดูสนุกขนาดไหน ไปดูภาพบรรยากาศในงานกันได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการลงทะเบียนปี 2022

โครงการ AI Builders 2022 ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง VISTEC, VISAI, Central Digital, Krungsri Nimble, AWS, AIA, DELL, และ Kasikorn Bank เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / AI) ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย ที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาโครงงานที่ใช้ทักษะในด้านนี้เพื่อประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม

สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 8

คาบสุดท้ายสอนเกี่ยวกับโมเดลประมวลผลภาษาหรือ NLP อธิบายว่าการทำ self-supervised learning ก่อนที่จะทำ transfer learning ไปสู่ task ที่ต้องการอย่าง sentiment analysis (sequence classification) มีประโยชน์อย่างไร สำหรับใครที่อยากอ่านงานวิจัยไปหาอ่านได้ที่ Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification

อ่านเพิ่มเติม

สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 7

ในคาบที่ 7 เราได้เรียนรู้เกี่ยวอัลกอริทึมที่เป็นพื้นฐานของการแนะนำหนังที่เราดูบน Netflix และแนะนำเพลงบน Spotify นั่นก็คือ Collaborative Filtering (ตาม 08_collab.ipynb) โดยเราได้เรียนวิธีการทำงานของ collab_learner โดยที่เราใส่ข้อมูลตารางจาก MovieLens ซึ่งประกอบด้วย user, movie และ rating เข้าไปได้

อ่านเพิ่มเติม

สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 6

ในคาบนี้เราจะเรียนถึงเทคนิคในการทำ transfer learning ให้มีประสิทธิภาพ เช่น learning rate finder, freezing/unfreezing, การสร้าง dataloaders และ loss ตบท้ายด้วยการทำ recommendation system ผ่านโมเดล collaborative filtering

Learning rate finder

อ่านเพิ่มเติม

สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 5

Deep Learning เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ดังนั้นเราจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบจากโมเดลที่เราสร้างด้วย เรามีความตระหนักในฐานะนักพัฒนาเพียงพอแล้วหรือยังว่า สิ่งที่เราพัฒนาสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้?

อ่านเพิ่มเติม

สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 3

คาบที่ 3 เริ่มต้นด้วยการนำความรู้จากคาบที่แล้วมาสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการแบ่งแยกประเภทต่างๆของหมี แล้วต่อด้วยการย้อนกลับ ไปทำความเข้าใจพื้นฐานของการหาพารามิเตอร์ที่ทำให้ objective function มีค่าต่ำที่สุด (หรือสูงที่สุด) โดยใช้เทคนิค gradient descent

อ่านเพิ่มเติม

สรุป course.fast.ai (part1 v4) คาบที่ 1

ในคาบแรกของ fastai เราได้เรียนรู้ประวัติของ Deep Learning ซึ่งมีที่มาจากการพัฒนาของโมเดล Neural Networks เราได้เรียนรู้แอพพลิเคชั่นต่างๆของ Deep Learning ตั้งแต่ Computer Vision, Natural language processing และอื่นๆ โดยสรุปเนื้อหาในคาบแรกมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียน fastai ของ AI Builders

การเรียนการสอนในโครงการจะอิงตามหลักสูตรของ fastai โดยที่เราจะทำโปรเจกต์ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในโครงการ โดยมีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 9 สัปดาห์ (สอนปรับพื้นฐานสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเรียน 1 สัปดาห์) และเราประมาณว่าน้องๆจะใช้เวลาในการเรียนการสอนประมาณ 4-8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม

ปรับพื้นฐานก่อนเรียน AI Builders

การเรียน ai-builders/curriculum ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python และการใช้ GPU ซึ่งสามารถใช้ได้จาก Google Colab ในบทความนี้เราจึงรวบรวมลิงค์และบทเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน ให้น้องๆสามารถใช้งาน Python ได้บน Jupyter notebook ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการลงทะเบียนปี 2021

โครงการ AI Builders ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง VISTEC, AI Research และ Central Tech เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / AI) ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้น-ปลาย ที่สนใจอยากเรียนรู้และพัฒนาโครงงานที่ใช้ทักษะในด้านนี้เพื่อประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม